420
Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1. klasē


 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

Rīgas Lietuviešu vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) sagatavotais informatīvs video materiāls VIDEO par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

Iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz skolas e-pasta adresi vai skolas oficiālo e-adresi. Pieteikumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei iespējams iesniegt arī izglītības iestādē klātienē, iepriekš sazinoties ar skolu un vienojoties par pieteikuma iesniegšanas laiku, zvanot pa tālruni 67131506 vai rakstot uz  e-pastu rlvs@riga.lv.


Iesnieguma veidlapa par bērna uzņemšanu 1.klašu pretendentu sarakstā un 1.klasē:

(Iesnieguma veidlapā par bērna uzņemšanu 1.klasē ir jānorādā, vai skolā jau mācās brālis vai māsa un norādīt mācību gadu, kurā plānots uzsākt mācības 1.klasē).

 
 
 

Līdz 1.jūnijam  atbilstoši MK noteikumu Nr. 199 https://likumi.lv/ta/id/341736-kartiba-kada-registrejami-un-izskatami-iesniegumi-par-bernu-uznemsanu-1-klase-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-izglitibas 

  Vecāki izglītības iestādei iesniedz: 

1) iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikt atbalsta pasākumu mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, un bērnam nav vecāku aizgādnībā.

 

   

 

 
<<
Jūnijs 2023
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
eXTReMe Tracker