420
Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1. klasē


Rīgas Lietuviešu vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

 

Rīgas Lietuviešu vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) sagatavotais informatīvs materiāls VIDEO un INFOGRAFIKA formātā par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

 

Piesakot savu bērnu uzņemšanai 1. klašu pretendentu sarakstā 2021./2022.m.g. vai uz vēlāku mācību gadu, lūdzam vecāku iesniegumu par uzņemšanu 1. klašu pretendentu sarakstā iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot portāla www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei.”

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, lūdzam par papīra formāta iesniegumu iesniegšanu sazināties ar skolu, zvanot pa tālruni 67131506 vai rakstot uz  e-pastu rlvs@riga.lv.

 


Iesnieguma veidlapa par bērna uzņemšanu 1.klašu pretendentu sarakstā un 1.klasē:

(Iesnieguma veidlapā par bērna uzņemšanu 1.klasē ir jānorādā, vai skolā jau mācās brālis vai māsa un norādīt mācību gadu, kurā plānots uzsākt mācības 1.klasē).

 
 
 

Informācijai!

 

Kad vecāki bērnu reģistrējuši 1. klašu pretendentu sarakstā jeb pieteikuši bērnu skolai, tad katra gada 15. maijā tiek slēgts  un izskatīts 1. klašu pretendentu saraksts. Pēc 15. maija (3-4 darba dienu laikā) vecākiem tiek nosūtīta vēstule par bērna uzņemšanu skolā vai atteikumu uzņemšanai. Ja vecāki saņēmuši vēstuli ar apstiprinājumu, ka bērns skolā ir uzņemts, tad vecāku pienākums ir:

- 10 dienu laikā uz skolas e-pastu rlvs@riga.lv atsūtīt ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli,

vai

- 10 dienu laikā ar interneta vietnes Latvija.lv starpniecību (autorizējoties ar internetbankas datiem un iestāžu sarakstā izvēloties Rīgas Lietuviešu vidusskolu ŠEIT) iesniegt iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, norādot vēlamo izglītības programmas virziena izvēli

vai

- informēt skolu, ja ģimene izlēmusi, ka bērns mācīsies citā skolā.

 

Jautājumu gadījumā (arī tad, ja nekādi neizdodas iesniegumu iesniegt elektroniski) darba dienās plkst. 8.00-16.00 zvanīt pa tālruni 67131506.

 


Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

 

 
<<
Janvāris 2022
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
eXTReMe Tracker