420
Uzņemšana

Skolēnu uzņemšana 1. klasē


 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas topošo pirmklasnieku vecākiem

Rīgas Lietuviešu vidusskola uzņem bērnus mācībām 1. klasē, pamatojoties uz Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 137 Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) sagatavotais informatīvs video materiāls VIDEO par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs.

Iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt uz skolas e-pasta adresi vai skolas oficiālo e-adresi. Pieteikumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei iespējams iesniegt arī izglītības iestādē klātienē, iepriekš sazinoties ar skolu un vienojoties par pieteikuma iesniegšanas laiku, zvanot pa tālruni 67131506 vai rakstot uz  e-pastu rlvs@riga.lv.


Iesnieguma veidlapa par bērna uzņemšanu 1.klašu pretendentu sarakstā un 1.klasē:

(Iesnieguma veidlapā par bērna uzņemšanu 1.klasē ir jānorādā, vai skolā jau mācās brālis vai māsa un norādīt mācību gadu, kurā plānots uzsākt mācības 1.klasē).

 
 
 

Līdz 1.jūnijam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

 

 
<<
Februāris 2023
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
-
eXTReMe Tracker