408
Projekti -> PuMPuRS
 

 ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projekta numurs:8.3.4.0/16/1/001 Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1.marts– 2022. gada 31.decembris 

Projekta mērķis: 

 • Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu;
 • Veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 Projekta īstenotājs: 

 • Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Projekta mērķauditorija: 

 • 5.-12. klašu izglītojamie. 

Sadarbības partneri: 

 • Pašvaldība;
 • Skola;
 • Sociālais dienests ;
 • Bāriņtiesa.
 • Nevalstiskās organizācijas

Plānotās aktivitātes:  

 • Bērnu un jauniešu ar risku pārtraukt mācības un pamest skolu identificēšana un konkrētu risku noskaidrošana;
 • Individuālu atbalsta pasākumu plānu izveide;
 • Individuālo konsultāciju un individuālo atbalsta pasākumu nodrošināšana.

 Projekta  īstenošanas  pamats:

 2016. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi”.

 Projekta koordinatore Rīgas Lietuviešu vidusskolā 

Rima Kalniete

 

 
<<
Janvāris 2021
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
eXTReMe Tracker