406
Par skolu -> Skolas dokumentācija

Skolas iekšējās kārtības noteikumi:
 
 

Grozījumi Lietuviešu vidusskolas 2020.gada 4.marta iekšējos noteikumos Nr.VSL-20-1-nts „Iekšējās kārtības noteikumi”.

 
 

Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība:

 
 

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu:

 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums:
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība:
 
 

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē:
 
 
 
 

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība:

 
 

Skolas E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība:
 
 

Izglītojamo drošības noteikumi:
 
 

Skolas iekšējā trauksmes celšanas kārtība:
 
 

Kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

 
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas viela:
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo:
 
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas sporta zāles un āra sporta laukuma iekšējās kārtības un izmantošanas noteikumi :

 
 
 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas:
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas konkursa “Gudrā pūce” norises kārtība:
 
 

 
<<
Janvāris 2021
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
eXTReMe Tracker