354
Karjeras izglītība

Kas ir karjera?

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība visa cilvēka mūža garumā.

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras izvēlē.

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 09.07.2013, 1.pants).

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:

·        apzināt savas stiprās un vājas puses;

·        izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus;

·        izprast sevi;

·        plānot un vadīt savu karjeru;

·        novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus;

·        pētīt izglītības iespējas;

·        veidot pašapziņu;

·        pieņemt lēmumus.

 

Attālinātas individuālas konsultācijas projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros nodrošina:

pedagogs karjeras konsultants Dace Balode

 

Individuālās karjeras konsultācijas skolēniem, kuri vēlas:

·       uzzināt, kā sabalansēt savas vēlmes un iespējas;

·       labāk apzināt savas intereses un spējas;

·       padziļināt izpratni par karjeras izvēli un profesijām;

·       uzzināt, kur meklēt informāciju par izglītības iespējām;

·       mērķtiecīgi plānot savu nākotni.

 

Pedagoga karjeras konsultanta Daces Balodes darba plāns

 
 

 
 

Ēnu diena 2023

5. aprīlī visas Latvijas jaunieši dosies izzināt savas iespējamās nākotnes profesijas. 
Vairāk informācijas: enudiena.lv
 
Datumi, kurus svarīgi zināt:
    7. – 13.marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.
    14. – 16.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.
    17. – 20.marts Pieteikšanās 2.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
    21. – 23.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.
    24. – 27.marts Pieteikšanās 3.kārta - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.
    28. – 30.marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

    31.marts Nejaušais Ēnotājs* - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

 

Infografikas karjeras plānošanai pieejamas: KARJERAS INFOGRAFIKAS

 

 
 
 
 
 
 

Rīgas Tehniskās universitātes Atvērto durvju diena

 
 

Karjeras nedēļa mūsu skolā aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”. Karjeras nedēļa tika veidota, izmantojot pagājušajā mācību gadā veikto aptauju, kurā izglītojamie bija izteikuši vēlmi paplašināt redzesloku par IT, medicīnas, psiholoģijas, vadības u.c. profesijām. Skolas absolventi stāstīja, kāda atšķirība mācību procesā ir starp skolu un universitāti. Dalījās savā pieredzē par studiju procesu, stāstīja par savu karjeras izvēli. Izglītojamiem bija iespēja salīdzināt ne tikai Latvijas universitātes, bet arī Lietuvas universitātes piedāvājumus, iespējas, bonusus un atbalstu. Skolēnu pašpārvalde dalījās ar informāciju par IT, medicīnas, psiholoģijas un kultūras menedžera profesijām, plašo iespēju spektru un izglītības iespējām Latvijā un pasaulē.

 
 
 
 

Karjeras nedēļas pasākumi.
 
 

26.oktobrī notika pirmais pasākums, lekcija Karjeras nedēļā - Linda Trofimoviča Latvijas Universitāte un Beāte Zaščinska Rīgas Stradiņa universitāte "Studenta kurpēs".

 
 

 


Valsts izglītības attīstības aģentūras pasākumu programma Karjeras nedēļā 2020

 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/programma/ 

 

3.a un 3.b klases "Zino centrā".
 
 

28.-29.10. - Rīgas Lietuviešu vidusskolas 5. un 4. Klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākumā darba pasaules iepazīšana (transports un loģistika) mācību ekskursijā “Lidosta Rīga”.

 
 

14.10. – 18.10.2019. - Karjeras nedēļas „Ielogojies nākotnē”.
 
 

09.05.2019.Karjeras atbalsta pasākumam 7.a un 7.b klasēm "Savu prasmju apzināšana profesiju pasaulē" 
 
 

17.04.2019.Karjeras atbalsta pasākumam 5.b un 2.a klasei "Kā un kas ražo pārtiku?” 
 
 

16.04.2019.Karjeras attīstības atbalsta pasākums  10. un 11. klašu skolēniem
" Nepieciešamie līdzekļi mērķa sasniegšanai". 
 
 
 

09.04. - 12.04.2019. 10.,11.,12.klašu skolēniem noritēja karjeras attīstības atbalsta pasākums  "Lidosta Rīga".
 
 

03.04.2019.Karjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klašu skolēniem  "Kīmiķis - tehnologs".
 
 

28.03. - 02.03.2019 "Skola 2019" karjeras attīstības atbalsta pasākumu apmeklēja 9., 11., un 12. klašu skolēni.

 
 

Karjeras izglītības pasākums "No vaska līdz svecei" 04.02.2019. 2.b klase, 12.02.2019. 1.a klase un 14.02.2019. 1.b klase. 
 
 

Karjeras projekta mācību ekskursija "Gardā maize" 
4.a - 17.12.2018 un 6.a - 08.01.2019.
 
 

10.12.2018 un 28.11.2018. - 7. klases kā arī 4. klases skolēni apmeklēja motormuzeju "Ap un par auto" un darbojās radošajā darbnīcā, iepazīstot profesijas, kuras ir saistītas ar mašīnbūvi.
 
 

20. - 22.11.2018. -  6.b,3.b,5.a klases apmeklēja Laimas muzeju.
Guva ieskatu par konfekšu ražotnē strādājošām profesijām un darbojās radošajā darbnīcā gatavojot konfektes.
 
 
 

15.10.2018. -  Karjeras pasākums 9.a un 9.b „Profesiju kokteilis”  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
 
 

28.05.2018.Karjeras atbalsta pasākums "Profesiju kokteilis" 7.a, 7.b, 7.c klases.
 
 

22.05.2018. - Karjeras atbalsta pasākums "Lidosta Rīga" 4.b. klase.
 
 

07.05.2018. 10. - 11.klašu skolēniem. Karjeras pasākums Rīgas Lietuviešu vidusskolā „Profesijas izvēle un mērķa izvirzīšana tās sasniegšanai”.
 
 

17.04.2018.- 8.a klase un 19.04.2018. - 8.b klase "Lidosta Rīga" karjeras izglītības ekskursija lidostā.
 
 
 
21.04.2018.- 1.a klases "Maizes ceļš" karjeras izglītības ekskursija Lāčos.
 
 

23.03.2018. - 3.a klase apmeklēja ražotni "Lāči" karjeras programmā "Maizes ceļš".
 
 

"Es - līderis" kouča treniņš karjeras izglītības ietvaros 9. un 12.klasei 09.01.2018., un 10. un 11.klasei 27.03.2018.
 
 
 
 

22.03. - 7.a klases "Saldumu ceļš" karjeras izglītības ietvaros Laimas muzejā.
 
 
 
 
 
 
 

06.03.2018. - 3.b  klase apmeklēja ražotni "Lāči" karjeras izglītības programmā "Maizes ceļš".
 
 

01.03.  - 4. - 12.klašu skolēni apmeklēja "TehnoBusu" karjeras izglītības pasākuma ietvaros.
 
 
 
 
 
 
 
 

07.02.2018.  - 2.b klase apmeklēja keramikas darbnīcu karjeras programmā "Māla izmantošana ražošanā".
 
 

23.02.2018. - 9. - 12. klašu skolēni apmeklēja izstādi "Skola 2018" karjeras izglītības ietvaros.
 
 
 

22.12.2017. - "Māla izmantošana ražošanā" 6.a klase. Karjeras izglītības pasākums.
 
 
 
 

10.10.2017. - Karjeras izglītības ekskursija "Lidosta Rīga" 3.a un 3.b klasei.
 
 

 
<<
Jūnijs 2023
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
eXTReMe Tracker