Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Bultu iela 5 - tālrunis +371 67131506, Prūšu iela 32 - tālrunis +371 67474672, E-pasts: rlvs@riga.lv

LS1.jpg
LS2.jpg
SākumsDokumenti
No content to show!
 
 

Dokumentācija

 Rīgas Lietuviešu vidusskolas dokumenti

Attālināto mācību organizēšanas kārtība Rīgas Lietuviešu vidusskolā.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2023.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas Attīstības plāns.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.pdf
 
RLV skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība.pdf
 
Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu.pdf
 
Mācību procesa organizēšanas kārtība Covid-19 infekcijas ierobežošanas laikā Rīgas Lietuviešu vidusskolā 2021.2022.mācību gadā.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas izglītojamo drošības noteikumi.pdf
 
Metodiskās padomes reglaments.pdf
 
Metodisko jomu komisiju reglaments.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas padomes reglaments .pdf
 
Skolēnu pašpārvaldes reglaments.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas izglītojamo sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība_ kādā reģistrē skolēnu neierašanos izglītības iestādē .pdf
 
1.pielikums.docx
 
2.pielikums.docx
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas Iekšējā trauksmes celšanas kārtība.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība rīcībai, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.pdf
 
Rīcības shēma gadījumā, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība, ja konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas kārtība par direktora un pedagogu rīcību_ ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret skolēnu-1.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas sporta zāles un āra sporta laukuma.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas sporta laukumu publiskas izmantošanas noteikumi.pdf
 
Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas.pdf
 
Rīgas Lietuviešu vidusskolas apbalvojumu “Gudrā pūce”, “Pica ar direktori” un “Zelta un sudraba liecību” noteikumi.pdf

Rīgas Lietuviešu vidusskolas garderobes lietošanas noteikumi.pdf

Vienotas runas un rakstu normu ievērošanas un darbu labošanas kārtība

Iepirkumu plāns