2
Par skolu

Izglītības programmu īstenošanu reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Valsts pamatizglītības standarts, vispārējās vidējās izglītības standarts. 

Skolā īstenojamās izglītības programmas: 

pamatizglītības  programma (kods 21011111)

vispārējās izglītības programma, vispārizglītojošais virziens (kods 31011011)

(Programmas tiek apgūtas latviešu valodā)

 

Skolas darba plāns
 
 

Izglītības iestādes akreditācijas lapas:
 
 
 

Pašnovērtējuma ziņojums:
 
 

Normatīvie dokumenti:
 
 
 
 

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas
 
 

Rīgas Lietuviešu vidusskolas veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde

 
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts bac@riga.lv) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.
 

 
<<
Oktobris 2019
>>
P
O
T
C
P
S
Sv
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
eXTReMe Tracker